Home » Arkiv

Artikler i kategorien Andet

Andet »

Skrevet d. 27/05/2010 af | Ingen kommentarer | 12,501 visninger |

Teori:
Vi skal lave nogle forsøg, hvor vi starter med at putte to letopløselige salte i vand. Derefter hældes opløsningerne sammen. De to udgangsstoffer er valgt således, at der sker en fældningsreaktion ved sammenblandingen, dvs. der dannes et bundfald af et tungtopløseligt salt. Alle disse salte er baseret på ionforbindelser.

Andet »

Skrevet d. 16/05/2010 af | Ingen kommentarer | 3,332 visninger |

1. Hvad kendetegner det senmoderne samfund?
Man bryder med traditionerne, Teknologi og viden fører.
2. Diskuter om i genkender jeg selv i den skildring Maja Sørensen giver i kronikken ”Ansvar for eget liv – uden fikspunkter” (s.12).
Vi kan godt genkende os selv
3. Hvordan så den tyske sociolog Ferdinand Tönnies (1855-1936) på det moderne samfund?
Han syntes det var dårligt, det var overfladisk og flygtigt.
4. Diskuter fordele og ulemper ved den senmoderne samfund (inddrag bl.a. interview med forskeren Mette mønsted (s.20)