Home » Arkiv

Artikler i kategorien Religion

Religion »

Skrevet d. 10/05/2011 af | Ingen kommentarer | 5,742 visninger |

Dekonstruktivisme: er egentlig en teoretisk læsemåde af – eller en teoretisk tilgang til en tekst, som forsøger at vise, at et sprog blot er et system af ord som en gruppe mennesker har fælles – men der er ikke en reel sammenhæng mellem ordet og tingen, dvs. at man ikke kan nå fra ordene til tingene.

Religion »

Skrevet d. 10/05/2011 af | Ingen kommentarer | 2,258 visninger |

Den socialkonstruktivistiske teori går ud på, at alle ’færdige opfattelser’ af religioner er en konstruktion (noget man bygger op, laver) – frembragt af vore ord.

Religion »

Skrevet d. 10/05/2011 af | Ingen kommentarer | 9,651 visninger |

Essentialisme: er tanken om, at hver religion er noget bestemt, har et bestemt indhold.

Religion »

Skrevet d. 10/05/2011 af | Ingen kommentarer | 2,239 visninger |

Orientalisme: Som Edward Said forstår det, er det studiet af østerlandsk (i praksis: mellemøstlig) kultur (østerlændingen = orientaleren).

Religion »

Skrevet d. 10/05/2011 af | Ingen kommentarer | 1,529 visninger |

Civilisationernes sammenstød: er Huntingtons teori om, at i fremtiden vil konflikter ikke være som tidligere mellem ideologier eller nationer, men snarere mellem kulturer (der langt hen ad vejen er religiøs funderet).