Forsøget med fældningsreaktioner

Teori:

Vi skal lave nogle forsøg, hvor vi starter med at putte to letopløselige salte i vand. Derefter hældes opløsningerne sammen. De to udgangsstoffer er valgt således, at der sker en fældningsreaktion ved sammenblandingen, dvs. der dannes et bundfald af et tungtopløseligt salt. Alle disse salte er baseret på ionforbindelser. En ionforbindelse består af et metal og et ikke metal. Måden de forbinder sig på er ved at enten afgive eller modtage elektroner. På den måde kommer de til at ligne en ædelgas og er blevet til ioner. Både ved navngivning og ved opskrivning af formler for ionforbindelser skrives metallerne altid først. F.eks. Natriumchlorid (NaCl), her er natrium metallet og skal derfor skrives først.

Anvendt udstyr og brugte materialer:

Udstyr Brugt: Reagensglas og spatel

Bly(II)nitrat Pb(NO3)2
Kaliumsulfat  K2SO4
Natriumiodid NaI
Natriumphosphat Na3PO4
Calciumnitrat Ca(NO3)2
Kobber(II)sulfat CuSO4
Sølvnitratopløsning AgNO3
Natriumsulfidopløsning Na2S

Resultater:

Forsøg 1.
Bly(II)nitrat og kaliumsulfat:
Ved sammenblanding blev vandet hvidt krumset. Efter et kort stykke tid var det meste hvide faldet til bunden og dannet bundfald.

Stofreaktioner:
Ionreaktionsskema:

Der blev dannet et hvidt bundfald med det samme.

Forsøg 2.

Natriumiodid og sølvnitrat:
Ved sammenblanding bliver det gul/grønt. Det ligger sig som krums oppe i toppen af reagensglasset, men efter et stykke tid falder det ned af og danner bundfald.

Stofreaktioner:
Ionreaktionsskema:

Der blev dannet et hvidgul-grønligt bundfald. Som blev til et lys gult bundfald.

Forsøg 3.

Bly(II)nitrat og Natriumiodid:
Det bliver meget gult ved sammenblanding. Bundfaldet ses meget kraftigt.

Stofreaktioner:
Ionreaktionsskema:

Forsøg 4.

Ved sammenblanding bliver væsken lysegrøn og meget uklar, pga. af det mørkegrønne bundfald.

Stofreaktioner:
Ionsreaktionsskema:

Der blev dannet et gennemsigtigt hvidgul-grønligt bundfald. Men det blev efter et stykke tid
til et gråt bundfald.

Forsøg 5.

Natriumphosphat og calciumnitrat:
Væsken bliver ved sammenblanding hvid krumset. Hvidt bundfald opstår.

Stofreaktioner:
Ionreaktionsskema:

Der blev dannet et let mælkehvidt bundfald.

Forsøg 6.
Kobber(II)sulfat og Natriumsulfid:
Væsken bliver hel sort og uklar ved sammenblanding. Sort bundfald udfældes.

Stofreaktioner:
Ionreaktionsskema:

Der blev dannet et “cola-farvet” bundfald.

Konklusion:
Nu ved vi ikke om forsøget blev succesfuldt udført, da vi ikke ved den ”rigtige” farve
bundfald.
Men alle vores forsøg dannede bundfald – og derudfra må vi konstatere at det nok er det
rigtige.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *