Økoturisme – miljørigtig turisme

Dette er en kommetar til Jacob Sørensens kronik “flyv ikke højere”. http://noah.dk/z-flere-emner/miljoemaessigt-raaderum/flyv-ikke-hoejere/

Vi ser her på et uddrag af en kronik, skrevet af Jacob Sørensen og bragt i Politiken den 20. maj 2003. Jacob Sørensen kommer her med en kritik af vores ”faren Jorden rundt som turister”. Han starter med at kritisere Politikens eget rejsetillæg. Og vi er helt enige. Det omtalte tillæg er kritikløs jubel- journalistik. Hvis man da overhoved kan kalde det journalistik, halvdelen er sikkert ikke andet end private label right-artikler, der er omskrevet. Fint for Politiken, der sikkert kan sælge masser af relevante annoncer til en god pris og fint for hr. og fru Danmark der kan sidde og drømme sig væk. Vi får bare ikke fortalt alle de dårlige ting og bagsider der er ved turismen.

Vores faren rundt, skader ifølge Jacob Sørensens påstande både miljøet og den lokale kultur. Han retter hovedsageligt sin kritik mod de rigeste af de rige, da det oftest er dem der flyver jorden rundt, samtidig med at han fortæller at flytrafikken er 42 % billigere i dag end for 10 år siden. At Jacob Sørensen fortæller at det hovedsageligt er de rigeste der farer jorden rundt, må betyde at han ikke synes det er særlig demokratisk. Det kan vi også sagtens blive enige om. Jeg tror det er fundamentalt sundt for mennesker, måske især her i de rige overklasse lande, at møde andre kulturer. Det er godt for os at se og blive inspireret af nogle der gør tingene anderledes end os selv. Samtidig kritiserer han at det er blevet billigere at rejse og hvordan det internationale samfund ikke har kunnet finde en samlet måde at beskatte flyindustrien. Disse to argumenter passer ikke rigtigt sammen. Hvis Jacob Sørensen mener at flere med lavere indkomst, skat kunne rejse, så er det altså ikke den rigtige strategi at lægge flere afgifter på det at rejse. Dette ville blot gøre at flere personer med lav indkomst, ikke får muligheden for at komme ud i verden. Jeg mener dog også at vi skal pålægge nogle afgifter. De fossile brændstoffer som kul og olie, burde vi finde en fælles international måde at beskatte. Det nytter desværre ikke noget at gøre det på nationalt plan, da forbrugere og virksomheder så bare vil handle i udlandet. Ved at beskatte på denne måde, vil de mest miljørigtige transportmåder automatisk blive billigst. Dette er Jacob Sørensen og inde på, da han mener at forureneren skal betale.

Jacob Sørensen påpeger også, hvor ironisk det er, at de lande klimaforandringerne går hårdest ud over, oftest er de lande der lever af turisme. Det kan da godt være at det er ironisk at lande der er i fare for at blive ramt af klimaforandringer forurener, men jeg synes det er lidt unfair, at give turistdestinationerne alt ansvaret for flyforureningen og klimaforandringerne. Flytrafikken står, som Jacob Sørensen også tidligere påpeger, trods alt kun for ca. 15% af det samlede CO2 udslip. Og af de 15%, er det jo bestemt ikke det hele, der har noget med turisme at gøre.

Udover selve miljøproblematikken, er der også en kulturel side af diskussionen. Vores dragen ud i verden, påvirker i den grad lokalbefolkningen de steder vi besøger. Jacob Sørensen skriver at direktøren for Albatros Rejser nævner at det kun er 50 ud af 10.000 kroner af de penge folk spenderer på en rejse der går til lokalbefolkningen. Jeg har ikke nogen mulighed for at tjekke det tal op her, men jeg må stadig sige at jeg stiller mig meget skeptisk overfor det tal. Alt hvad der hedder hotel, mad og shopping, må altså generere penge lokalt. Det skal dog ikke være en kamp på tal og det er helt sikkert, at vi er gode til at udnytte lokalbefolkningen der vi tager hen. Mange danskere vælger jo også feriedestination, efter at det er billigt. Eller i overført betydning – lokalbefolkningen har en lav løn.

Løsningen på problemet er ifølge Jacob Sørensen økoturisme. Begrebet er så vidt jeg kan forstå, ikke specielt godt defineret. De forskellige aktører i rejsebranchen, har i hvert fald forskellige holdninger til hvad økoturisme er. I Guatemala er det for eksempel at flyve turisterne rundt og vise dem naturen. Dette lyder ikke som noget Jacob Sørensen vil kunne lide, for der er jo flyvning indblandet.

Den normale definitions er vidst at det er turisme der har minimal indvirkning på naturen. Den bedste form for økoturisme, er ifølge Jacob Sørensen i Belize. Her er det en offentlig myndighed der uddanner de lokale i turismen. Uden at have indgående kendskab til turistindustrien i Belize, må jeg sige at jeg synes det lyder som en fremragende løsning. Her forbinder man det offentlige og det private erhvervsliv på en rigtig god måde. Jacob Sørensen mener desuden at det er et problem at turistsektoren bruger økoturisme som et nyt ord i deres markedsføring. Der er vi slet ikke enige. Hvis økoturismen nogensinde er det vigtigt at få firmaerne og forbrugerne med på det. Turistselskaberne skal selvfølgelig have mulighed for at reklamere med muligheden for at komme på en mere miljørigtig rejse. Hvis ikke de har mulighed for det, er der nok ikke mange muligheder for at forbrugerne for kenskab til økoturisme.

Jacob Sørensen benytter sig primært af logos i hans argumentation. Han remser en hel bunke af forskellige kendsgerninger op. De skal appellere til vores rationelle del af hjernen. For det meste af tiden holder han sig til sagen. Sprogligt er han en stor del af tiden meget neutral og behersket i hans fremførelse af sagen. Han bruger dog også patos og retter sig dog også mod følelserne på visse tidspunkter. Blandt andet siger han jo, at mange af de tidligere flotte og uberørte strande, nu er er forvandlede til en ”ucharmerende og ulækker skrotdestination fuld af slum og prostitution”. Det er på ingen måde en rationel måde at kommunikere på, men en af de få gange hvor Jacob Sørensen ikke forholder sige rimelig neutralt. I Jacob Sørensens egenskab som repræsentant for en dansk miljøbevægelse, kan hans neutralitet måske godt diskuteres. Det lidt sjove er at han faktisk er mest neutral, når det handler om miljømæssige ting, mens hans kulturelle argumenter bærer mere præg af følelser. Måske er det fordi Jacob Sørensen ved mere om de miljømæssige ting, eller også er det fordi det er svært at diskutere kultur uden at blande følelser ind i det.

Problemet med denne diskussion, er egentlig ikke, at vi ikke er synderligt enige. Jeg tror faktisk at mange mennesker er enige i at vi skal prøve at sikre en planet, hvor vores efterkommere har mulighed for at udfolde sig. Jeg tror også at de fleste synes at det er godt, at flere mennesker får mulighed for at rejse og at vi skal beskytte lokalbefolkningerne og deres kultur.

Problemet er hvordan vi dog skal løse problemerne. Hvor skal ansvaret så placeres . Er det turistdestinationerne der er problemet? Satser de for ensporet og for meget på turismen? Er det den onde kapitalistiske turistbranche der kun tænker på profit? Er det os forbrugere der ikke tænker på andet end os selv? Eller… eller… eller..

Det er måske lidt for stor en mundfuld at skulle svare på, på en gang. Vi kan dog se at her næsten otte år efter den originale kronik er skrevet, er økoturismen stadig ikke rigtig brudt igennem. Faktisk læste jeg i avisen i sidste uge, at flere og flere mennesker begynder at bestille rejser hvor også alt mad og drikke er inkluderet. Dette skader i stor grad de lokale restauranter og er vel egentligt et glimrende eksempel på hvor røvsyge vi er blevet. Vi tager til et andet land, med anden kultur og ikke mindst en helt anden madkultur. Alligevel sidder folk bare på deres hotel og spiser pizza, burgere og pomfritter. Sørgeligt.

I forhold til de miljøproblemerne, ser jeg kun at myndighederne kan begynde at gøre noget. Læg en generel afgift per liter olie og gør det internationalt. På den måde sikrer vi at vi har nogenlunde lige konkurrencevilkår, men at vi nok bliver mindre tilbøjelige til at benytte de fossile brændstoffer.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *