Vellykket integration

  1. Redegør for kravene til vellykket integration ifølge regeringen
  2. Undersøg hvad de forskellige partier mener om vellykket integration.
  3. Vurder hvad danskerne mener

Regeringens integration
Det er lidt svært at redegøre for regeringens samlede holdning. Der er mange forskellige individer og holdninger. Det så vi jo senest, efter Søren Pind blev integrationsminister.
Regeringens tænketank, lavede nogle mål som er at efterkommere af indvandrere bør have samme danskkunskaber og samme uddannelsesniveau som danskere. Yderligere skal udlændinge kunne forsørge sig selv i samme grad som de etniske danskere. Yderligere skal der være kontakt mellem udlændinge og danskere i hverdagen. Tænketanken mener også at udlændinge skal tilslutte sig og efterleve nogle grundlæggende værdier og normer. De skal også overholde landets love.

Dette går meget godt i spænd med det Lars Løkke udtaler i artiklen ”Pia Kjærsgaard! Hun er altid efter indvandrere. Har du aldrig sagt til hende: Slap lige lidt af”. Her siger Lars Løkke at indvandrere skal kunne tale vores sprog, tage ansvar for sig selv, få et arbejde og uddanelse.

Det mener de andre partier
Jeg har kigget på et interview fra år 2001. Det er lidt gammelt, men her udtaler samtlige partier, undtagen liberal alliance, som ikke eksisterede dengang. Ved valget i år 2001, var integration en rigtig stor del af den politiske dagsorden.

I interviewet får de forskellige partier, spørgsmålet: ”Hvad er den største forhindring for integration? Hvordan overvindes den?”.

Enhedslisten at vi skal se på hinanden som individer og ikke dømme en hel gruppe hvis en enkelt person laver noget forkert. SF mener, lidt i stil med enhedslisten, at den største trussel er at vi afviser indvandrere, på grund af at de ikke er danskere. Socialdemokraterne mener at det er vigtigt at kunne dansk og have kontakt med den danske befolkning. Dette går meget godt i spænd med regeringens tænketanks krav til en god integration. De er dog også enige med SF i at man skal passe på at arbejdsmarkedet ikke diskriminerer udlændinge. Det radikale venstre mener at alle folk der er født i Danmark, skal meste det danske sprog. Dette er præcis det som regeringens tænketank og Lars Løkke også mener. De radikale mener at der skal være bedre tilbud og muligheder for at lære sproget. Venstre og Birthe Rønn Hornbech mener at vores samfund skaber en offermentalitet hos udlændingene. Dette går godt i hånd med de liberale værdier. De konservative mener at man skal belønne de indvandrere der gør alt hvad de kan for at blive integreret. Dansk folkeparti, som i den grad styrede den politiske dagsorden, og også i høj grad var dem der gjorde at hele integrationsdebatten kom på banen. Dansk folkeparti mener at det vigtigste er at begrænse mængden af indvandrere. Egentlig svarer dansk folkeparti ikke på, hvordan vi bedre integrerer dem der er her.

Hvis vi kigge på hvordan valgresultaterne var, kan man se at folkestemningen i den grad var med de højreorienterede partier. Venstre fik 14 mandater mere og Dansk Folkeparti fik 9 mandater mere end de havde før. Vi kan altså se at danskerne generelt godt kunne lide en strammere udlændinge politik.

Dette har også fået mange andre partier til at følge trop. Vi kan f.eks. kigge på 24-årsreglen. Den blev forslået af VK-regeringen, men vedtaget Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Nu har de andre partier

Metode
Jeg har valgt at bruge både den kvalitative metode og den kvantitative metode. Jeg har ikke selv lavet interviews, men har valgt at læse interviews. Desuden har jeg også brudt den kvantitative metode, da jeg har gjort brug af meningsmålinger.

2 meninger om “Vellykket integration

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *